Tình hình sản xuất một số sản phẩm của ngành dệt may tháng 10/2018

Tên sản phẩm

ĐVT

Tháng 10/2018

% so với T9/2018

% so với T10/2017

10 tháng 2018

% so với 10T/2017

Bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket, quần dài, quần yếm, quần soóc cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc

1000 cái

191.745

4,82

100,03

1.761.732

83,66

Sợi tơ (filament) tổng hợp

Tấn

118.137

4,96

51,13

1.146.144

48,56

Sợi xe từ các loại sợi tự nhiên: bông, đay, lanh, xơ dừa, cói ...

Tấn

72.860

5,87

29,46

643.192

23,35

Bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket, quần dài, quần yếm, quần soóc cho người lớn dệt kim hoặc đan móc

1000 cái

71.176

0,18

105,43

638.209

87,32

Vải dệt thoi từ sợi tơ (filament) nhân tạo

1000 m2

59.443

6,04

38,84

494.452

46,98

Bao và túi dùng để đóng, gói hàng từ nguyên liệu dệt khác

1000 cái

46.139

11,97

69,86

453.917

58,04

Vải dệt thoi từ sợi tơ (filament) tổng hợp

1000 m2

48.462

3,99

63,11

421.832

38,27

Quần áo lót cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc

1000 cái

40.300

0,97

6,05

390.392

16,82

Áo sơ mi cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc

1000 cái

42.224

-0,61

58,60

389.392

45,11

Vải dệt thoi từ sợi bông có tỷ trọng bông từ 85% trở lên

1000 m2

32.522

6,39

49,26

317.321

39,34

Quần áo lót cho người lớn dệt kim hoặc đan móc

1000 cái

16.129

13,08

2,65

155.689

12,22

Sợi từ bông (staple) tổng hợp có tỷ trọng của loại bông này dưới 85%

Tấn

15.933

5,53

6,30

149.799

12,02

Vải dệt thoi khác từ sợi bông

1000 m2

9.592

1,49

37,05

89.511

22,10

Khăn mặt, khăn tắm và khăn khác dùng trong phòng vệ sinh, nhà bếp

Tấn

10.639

3,61

117,68

88.992

97,20

Màn bằng vải tuyn

1000 cái

4.768

-10,51

-34,24

68.612

5,13

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Thống kê và các Cục Thống kê

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN

Vui lòng đọc kĩ nội dung Thư mời gia nhập hội
Điền đầy đủ thông tin vào đơn gia nhập hội và gửi về địa chỉ bên dưới

  • Address: 183H Dương Quảng Hàm, P. 5, Q.Gò Vấp
  • Phone: (08) 6 2973 567 - Fax : (08) 62 973 540
  • Website: http://agtek.org.vn/