Tình hình xuất khẩu các sản phẩm của ngành dệt may tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018

Sản phẩm

Tháng 9/2018 (triệu USD)

% so với T8/2018

% so với T9/2017

9 tháng 2018 (triệu USD)

% so với 9T/2017

Tỷ trọng/Tổng KNXK dệt may 9T/2018 (%)

Tổng hàng dệt may

3.201,78

-14,1

11,1

27.282,60

16,2

100,00

Hàng may mặc

2.700,47

-14,6

13,6

22.450,69

16,8

82,29

Xơ, sợi dệt các loại

311,07

-10,4

-3,0

2.996,99

13,9

10,99

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

148,30

-12,8

0,2

1.436,62

12,4

5,27

Vải mành, vải kỹ thuật khác

41,93

-10,6

15,6

398,29

14,4

1,46

 Nguồn: TT Thông tin CN Bộ Công thương

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN

Vui lòng đọc kĩ nội dung Thư mời gia nhập hội
Điền đầy đủ thông tin vào đơn gia nhập hội và gửi về địa chỉ bên dưới

  • Address: 183H Dương Quảng Hàm, P. 5, Q.Gò Vấp
  • Phone: (08) 6 2973 567 - Fax : (08) 62 973 540
  • Website: http://agtek.org.vn/