Thị trường cung cấp xơ, sợi cho VN tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018

Tên thị trường

Tháng 8/2018

% so với T8/2017

8 tháng 2018

% so với 8T/2017

Tỷ trọng KN 8T/2018 (%)

Lượng (tấn)

Trị giá (triệu USD)

Lượng

Trị giá

Lượng (tấn)

Trị giá (triệu USD)

Lượng

Trị giá

Tổng

95.285

217,71

22,16

42,74

676.900

1.579,4

17,84

34,78

100,00

Trung Quốc

45.499

111,40

28,35

51,48

332.412

807,4

28,99

44,36

51,12

Đài Loan (Trung Quốc)

14.700

28,80

-0,24

12,98

117.671

245,1

7,91

29

15,52

ASEAN

16.622

27,44

6,42

29,73

108.727

182,2

3,8

19,26

11,53

Thái Lan

8.039

14,11

-4

32,54

55.032

91,5

12,23

30,27

5,79

Indonesia

6.673

10,87

35,85

40,51

39.603

72,2

-5,17

7,21

4,57

Malaysia

1.910

2,46

-18,13

-11,19

14.092

18,5

1,01

21,69

1,17

Hàn Quốc

8.683

17,87

31,46

28,85

52.371

129,4

6,08

14,93

8,19

Ấn Độ

6.072

16,96

135,81

191,67

37.623

95,0

35,85

51,71

6,01

Nhật Bản

978

5,63

18,12

16,83

8.742

53,1

47,54

61,3

3,36

Pakistan

361

1,30

668,09

649,64

1.871

6,2

-8,95

-3,13

0,39

Hồng Kông (Trung Quốc)

45

0,25

50

-5,02

255

2,0

-70,52

-29,19

0,13

EU

34

0,14

30,77

-66,26

94

1,5

9,3

6,12

0,10

Hà Lan

34

0,14

30,77

-66,26

94

1,5

9,3

6,12

0,10

 Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN

Vui lòng đọc kĩ nội dung Thư mời gia nhập hội
Điền đầy đủ thông tin vào đơn gia nhập hội và gửi về địa chỉ bên dưới

  • Address: 183H Dương Quảng Hàm, P. 5, Q.Gò Vấp
  • Phone: (08) 6 2973 567 - Fax : (08) 62 973 540
  • Website: http://agtek.org.vn/